څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
تا که وصلت صنما نیک گرفتیم به فال بس سعادت که مراهست ازاین روی و جمال نیست فرخنده تر از دیدن دلبر فالی نیست بالنده تراز وصلت معشوقه وصال از لبت شعر طلب دارم و صد بوسه ز رخ که غزل گوی غزالی و شکر بوسه جمال تاغزل خوان منی همچو غزل گویِ تو ام که بخوانم سِرِعشق تو و آن لطف و کمال چشم بگشا و ببین عاشق خود ای مهتاب صورت تُست مه و قامت من همچو هلال من ترا چون بفریبم که تو خود مکر منی تو مرا چشم سرابی و چراغ مُحتال گفت «واهِب» که به شب چشم مرا خواب آید گفتی اینک ز رخم بودن شب گشت محال 30- 12-2008 مُحتال = فریبنده، هیله گر اسم شعر (چراغ مُحتال) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us