څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بیدل رنگ جهان بیخودی، رنگ کلام بیدل است معنی عالم یقین بسته به نامِ بیدل است رمز خیال عاشقان، آئینۀ جمال دل کشتن نفس و نقش بیگانه، پیامِ بیدل است وزن حباب برگزید، تا که به رنگ آب شد رفتن بیدل از خودش، رمز دوامِ بیدل است دیدۀ پُر ز حیرتم، وین دل پُر ز حسرتم مات و مموتِ شوکت و شأن ومقامِ بیدل است دولت و شان و ملک و جاه، مال و منال یکطرف اوجِ خروش معنوی، بس که به کامِ بیدل است در قفس تنم نفس، در قفس جهان تنم پای روان من اما بسته به دامِ بیدل است کعبه و بتخانه کجا، صومعه و دیر کجا هرچه به غیر عشق دلدار، حرامِ بیدل است مستی جام یکطرف، لذت باده یکطرف «واهِبِ» مست، نشه از قطرۀ جامِ بیدل است مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us