څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آب حیوان از تعلق جان جانانم نشد ذوق بی پروا به فرمانم نشد زآتش دل دامن خورشید سوخت شعله خاکستر ز گریانم نشد موج حیرت در نگاهم غرق شد حائل توفانِ مژگانم نشد تا کشم شور قیامت از نفس جز فنای یار پیمانم نشد بسملم از کوثرم آبی مده تا که لعلش آب حیوانم نشد اوج مدهوشی طلب کردم زعشق جز خیالش نقش چشمانم نشد نورِ هستی ماند در پشت حجاب پیکر تصویرِ عُریانم نشد در نظر از مستی امواجِ رنگ فاش، بیرنگیِ پنهانم نشد عبرتی گردید دهر بی بقا هیچ نامی زیب عنوانم نشد «واهِبا» راحت مجو از هر نفس کین تپش حاصل به آسانم نشد ۲۸-۱-۲۰۱۱ مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us