څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بیدل عشق با یک نگهت در دل تنگم شرر افتاد از سِحرِ دو چشمت به تن و جان اثر افتاد هوش از سر من رفت و مثال من عاشق صد ها تن دیگر به رهت بی خبر افتاد در ذهن من بیدل آواره نگنجید جز عشق جمال تو که ما را به سر افتاد تیر از سر مژگان تو زخمی به دلم زد کز حیرت دیدار، ز دستش سپر افتاد هر کوچۀ جان را به تکاپوی تو گشتم از ضعف دگر پشت تنم از کمر افتاد هر لحظه که یاد تو ز اندیشه گذر کرد صد شعلۀ جانسوز مرا در نظر افتاد چون شمس فروزان شدم از آتش عشقت وز شرم به صد عجز به پایم قمر افتاد «واهِب» دگر از عقل و فراصت خبرم نیست تا دوش مرا مالک جانم به بر افتاد 20-06-2010 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us