څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
زخم محراب تا قلزمِ چشم تر من گردابست از بارش عشق هستی اندرتابست ای دوست ز ناله های شبگیـر مپرس کین عالم دل پر از شرار نابست یکبار اگر بر کشد از چهره حجاب خورشید زهم ریخته چون سیمابست گم میشوم از وهم سیه بختی شـب چون سایه من زیر سر مهتابسـت هر جلوۀ او میشکند شمس و قمر یک جرقۀ آن قلمرو مهتاب است هستی طلبی، رها مکن دامن فقر در عالم ممکنات فقر اربابست «واهِب» تو ملاف از عشق و بر خاطردار کین زخم دل از تیر نه، از محرابست مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us