څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ژرفای عشق کاخِ دلم به عشق تو تعمیر میشود هـرخواب من به نام تو تعبیر میشود برصفحه صفحۀ دل من نقش میشوی با رنگ عشق نام تو تحریرمیشود در هر نظر به دیدۀ من جلوه می کنی ژرفای جان ز نور تو تنویر میشـود در معبد خیال من اندر حریمِ جان اسرار و راز و عشقِ تو تفسیر میشود مرغ دلم به هر طرفی بال و پر کشد آخر به دام صید تو درگیر میشود گرجلوه های عشق تو با خامه¬ ئی ز مهـر روی ورق نویسم اساطیر میشود هر نام بر زبان دلم غیر نام تو در باورم وسیلۀ تکـفیر میشود مدهـوش گشته میروم از خویشتن؛ در آن خلوتگهی که روی تو تصویر میشود من بنده ام به عشق تو ای صاحب کمال ما را همای بخت تو تقدیر میشود از هر زبان که نام تو می آیدم به گوش فریاد هم زعشـق تو تکبیر میشود «واهب»که پُر ز حیرت اسرارعشق تست بنشسته پشت درگۀ تو پیر میشودLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us