څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آئینه صد جفا کرده اگر پاره کنی سینۀ ما مهر تو باز بورزد دل بی کینۀ ما پاک گردد زفلک گر رقم مهر و مهش نرودعکس جمال تو ازآئینۀ ما قطره ای بیش نیم، باز گشا آغوشت ایکه بحری! به برت گیرتو گنجینۀ ما گۀ افشاندن خون آمده از چشم رقیب آنکه پر کرده دل از کینۀ دیرینۀ ما آتشِ عشقِ تو زد رخنه به ملکِ دلِ من کین همه بوی کباب خاسته از سینۀ ما یارب این نغمۀ جانـسوز کی پرداخت، که عود شرر افروخته در جامۀ پشـمینۀ ما هوش نایـد به سر «واهِب» مدهوش دگر کوست سرمست ز دیدارکِ دوشینۀ ماLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us