څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
تابنده ماهتابی، باد از تو چشم بد دور بیرنگ همچو آبی، باد از تو چشم بد دور گه موج پر تلاطم، تا قله ها بُلندی گرم و پُراضطرابی، باد از تو چشم بد دور گه قتل جان خواهی با یک نگاه موهوم در دیده چون سرابی باد از تو چشم بد دور گه شمع بزم خلوت، گه نغمه خوان جانی گه در پس حجابی باد از تو چشم بد دور از پای تا سر من مدهوش خندۀ تست تو خندۀ گلابی باد از تو چشم بد دور خوابم ربوده یادت از بسکه در خیالی تو سارقم ز خوابی باد از تو چشم بد دور «واهِب» چه مستی خواهد بهتر ز جام چشمت تومستی شرابی، باد از توچشم بد دور 05-01-2011 اسم شعر (چشم بد دور) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us