څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
عشق شمع ترا صد بار در یک روز بینم پیش چشمانم ولی با من، تو از من میروی ای مونس جانم ترا من در تکاپویم میان هر حباب موج ولی کز مردمم نزدیکی من این را نمیدانم توئی آئینه دار دل، توئی آن زورق باور که بیتو هست و بودم فاقد معنیست میدانم ترا بخشیدن جان خاک را، مژگان به هم بستن مرا عمری بباید تا که جان از خاک برهانم پر پروانه ماند بر مزار شمع جای گل به این تدبیر «واهب» سر به پای شمع میمانم مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us