څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
اِنکار نگاهت آتش و گفتارت آتش وجودت آتش و دیدارت آتش مثال برگِ گل بر روی شاخه صفائی چِهر اَسپندارت آتش مپرس از داغ جان و دل که سر زد درون سینه از رفتارت آتش دیار دل که بُد منزلگۀ تو دریغا ! پُر شد از آزارت آتش فسردم خاطر از سردی ئی ایام ببار از شعلۀ رخسارت آتش وصالت کی پزد با خامی طمع ببار از خویِ آتشبارت آتش بریزد«واهِب» آب از موج گوهر که زد بر خرمنم اِنکارت آتش 14-04-2009 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us