څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
الماس شش رخه ای گلبن هستی چی معطر شده ئی باز چون می لذتِ باده و ساغر شده ئی باز من بسمل بی زخم به راه تو شهیدم کم بود جفای تو که خنجر شده ئی باز در شش جهتم دیده حضور تو نگاهم الماس دلم شش رَخَه گوهر شده ئی باز آئینۀ پندار درین خانه شکسته است در هر تکه اش نقش مکرر شده ئی باز شمعی که ندارد شرر سینه چو موم است ای فتنۀ جانسوز چی محشر شده ئی باز نازم به حضورت که مرا در جمع خوبان چون عطر گل عشق میسر شده ئی باز «واهب» به رهش سودن سر نیست مُجَوِز بیهوده مجاور پس این در شده ئی باز 28-06-2011 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us