څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
تا کجا دل بشکند تا رحم تو حاصل شود تا کجا خونبارد تا گم شهرت قاتل شود بارش چشمم زمین صبر را کافی نشد تا کجا طغیان کند تا ساکن ساحل شود بغض گریان شد گره گیر گلو در بیکسی تا کجا بفشارمش تا عقده هـا باطل شود آنچنان می لرزد از شور تپش درسینه دل کز شرار حسرتش بی بال و پر این دل شود مرغ دل گم گشته در راه به پرواز آمدن تا کجا دل پر کشد تا منزلش حاصل شود حلقه های نامرادی بست در بند جان ما تا کجا پیچم به خود کین حلقه ها زائل شود «واهِبا» مرگت برون از حلقۀ آمادگیست تا کجا بخوانمش تا با لهد در گل شود 05-05-2008 اسم شعر (تا کجا) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us