څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بنشسته روبرویت تـا دل تپد بـه سینـه، من دارم آرزویت راحت گزینم آندم، کافتم به خاک کویت میخانه گربنوشم از مستی ام خبر نیست مستی مرام من نیسـت، من بیخودم ز رویت هر لحظه ام دوانی درعشق خود به سوئی تاکی فدای جانت، باشم به جستجویت روزم پُر از خیالت، شب ها به قیل و قالت برخوان ای مصـور، آخـر مرا به سویت روز حشر که من سر، بیرون برآرم از خاک با تو به گفتکویم بنشسته رو به رویت در بحر عشقِ هستی قائق شکـن به معنی «واهِب» که خُلق أحسن صیقـل زند به خویت 08-12-2009 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us