څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
گفتا، گفتم اقتباس از شعر مولانای بزرگ گفتا: کی میزند دَر، گفتم: منم غلامت گفتا: چه خواهی از من، گفتم: فقط سلامت گفتا: چه خواهی کردن گر از تو رخ بتابم گفتم: که صبر ایوب، تا لحظۀ قیامت گفتا: کی همرۀ تُست کز مرگ نیست باکت گفتم: خیالت ای مه، داد ست استقامت گفتا: کی راه بنمود تا قصر شاهی ئی من گفتم: که عطر زلفِ پیچانِ مشکفامت گفتا: که دامنِ تر داری ز اشک دیده ؟ گفتم: که زردی ئی رُخ می باشدم علامت گفتا: چراست خالی دستت به درگۀ من؟ گفتم: گدائی حُسنم کم کن مرا ملامت گفتا: برای وصلم باشد ترا چه عزمی؟ گفتم: وفا ز بنده ، عدل از تو بی غرامت گفتا: ترا چه خوشتر از نقل و صحبت من گفتم: به رقص آیم چون بشنوم کلامت گفتا: کجاست «واهِب» کز من خبر ندارد ؟ گفتم: که بیخود از خود از چاشنی ئی جامت مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us