څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
کاخ اقتدار از وفای بی نهایت عشق یـار از من رمیــد آشنا چون درد با من شـد، شـرار از من رمیـد بغض تحقیـر و اهانت خواست پیچد در گلو از هجوم نـالۀ بی اختیـار، از من رمید رسـم و آئین جهـان مرد، پایـم را نبست حلقۀ زنجـیر کاخ اقتـدار از من رمیـد نام زن نام ضعیف البنیه و ناقص به عقل از عروج عشق در جان فگار از من رمید پر کشیـدم رفتم اندر آسـمان آرزو ناشکیبـا گشتم و صبر و قرار از من رمید خانۀ آرامشـم دیگر ز غم ویران نشد شاخ زرد گلشنمف زین نوبهار از من رمید من خودم انسانم و بالاتر از معنای زن چهرۀ مظلومیت ازاعتبارازمن رمیـد کاش تو ای مرد ای جبار و ای جلاد زن دانی کین ترس ازتو، چون موشی ز مار از من رمید مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us