څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آه سرد ‫ز چاک سینۀ داغیده آهِ سرد بخیزد‬‬ ‫گر از نسیم سحر گاهی بوی درد بخیزد‬‬ ‫چراغ عشق شود در دلم ز حسن تو روشن‬‬ ‫دمی که تیر نگاه تو بر نَبَرد بخیزد‬‬ ‫تپد به خون و بریزد ز سینه در کف پایت‬‬ ‫اگر ز کلبۀ دل ناله های سرد بخیزد‬‬ ‫ز فیض پرتوت ای ماه، نور فشان شود این دیر‬‬ ‫گمان مدار که خورشیدِ سرخ و زرد بخیزد‬‬ ‫سیاه میشود و ناپدید و تیره و تاریک‬‬ ‫اگر برابرت این ماه کوچه گرد بخیزد‬‬ ‫چه تازه تازه جوان است داغ سینۀ «واهِب»‬‬ ‫چو جوهری که ز سنگلاخِ لاجورد بخیزد‬‬ ‬ ‫05-04-2009‬ ‫ مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us