څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
فراق مرا فگنده نصیبم چه در بلای فراق اسیر و بستۀ هجران و مبتلای فراق بدرد عشق بنازم ! چه صبر می دهدم که جز ء شکیب نباشد دلا دوای فراق عنایتی به نگاهی ! خدای احساسم که قلب خسته رها گردد از جفای فراق به عرش میرسد از سوز ناله های دلش هر آنکرا که رسد همچو من سزای فراق عجب ز عشق بلند است تا دم عرصات نوای رگ رگ جانم ز زخمه های فراق گدائی کوه محبت به راه تو نگران نگاه مهر ببخشا به بینوای فراق دمی که با تو فلک واصلم کند «واهِب» به پیش پات دهم جان ز گریه های فراق مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us