څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
کعبۀ دل شراب گشته ام از بس که مست یار شدم سپیدۀ سحری گشتم و غبار شدم ز بس که لذت عشقش برون کشیده مرا ز خویش رفتم و در پای او نثار شدم به آسمان سعادت ز اوج تا به عروج طواف کعبۀ دل کردم و خمار شدم پناه عالم هستیست نور دیدۀ ما بیا ببین که ز عشقش چی بیقرار شدم مگو ز عقل و خرد زاهدا و باده بـده که پیر میکده را یار رازدار شــدم بلا و آفت و درد و غمش بجان بخرم که از بلای خود این سان به غم دچار شدم مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us