څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آیم به چمنزار خیالت دم صبح بوسم سر و صورت و جمالت دم صبح پنهان کنمت از نظر خلق جهان بیخود کنم این دل ز وصالت دم صبح آهسته نوازشت کنم از نفسم وز نغمۀ جان کنم رسالت دم صبح بندت کنم اندر قفس آغوشم نوشم ز لبان؛ آب زلالت دم صبح صد نغمه ز وصل من و تو خواهد خواند بلبل به فصاحت و جزالت دم صبح از لذت شوق عشقت آتش گیرم گردی شوم و شوم زوالت دم صبح آمیزی اگر تو در خیالم « واهِب» چون موم شوم آب و خجالت دم صبح 20-04—2009 اسم شعر (دم صبح) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us