څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
وصلت نغمۀ جان سر کنم از پرده های ساز خود پــرده را از پرده چینم در بر آواز خود زار نالم از شرر های نوید وصل او در تپش آید دلم از وصلت همراز خود میرسد تا عرش فریاد و نفیر من ز شوق تا که دلبرمی فزاید مهر در هر ناز خود در میــان آتشم از حیرت دیدار و لیک با کسی لب تر نسازم زعالم پرواز خود سوخت عمری جان من تا وصل خود در هر نفس کز همای بخت دارد سعد در انداز خود سر به پای هر بتی بگذاشتم شد سنگ سر چون به پای خود رسیدم یافتم اعجاز خود در زبان بی زبانی عالمی بنهفته است «واهِبا» خاموش باش و پست کن آواز خود مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us