څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
عشق تو مرا زنده نمودی تو مرا جان شدی ای عشق تو چون احساس ملیحی که مرا آن شدی ای عشق تو چو آهنگ غزل، نغمه ئی و ساز و نوائی تو به اعضائی وجودم طرب افشان شدی ای عشق تو چه دردی که خراشنده تر از زهری و اما درد ها دادی و خود دارو و درمان شدی ای عشق تو کدام عطر لطیفی که دمادم به مشامم بدمیدی و مرا نقد دو صد جان شدی ای عشق ای گل عشق که در سینۀ «واهِب» بشگفتی زنده کردی دلش و شمع فروزان شدی ای عشق مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us