څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
قدم قدم به قله قلۀ عشقت پرید مرغ دلم دمن دمن گل ناز تو چید مرغ دلم ز باغ باغ خیالت رسید عطر تنت ز مستی مستی ات از خود رهید مرغ دلم به کوچه کوچۀ گوشم ترانه زمزمه شد نوا نوای دف و نی شنید مرغ دلم سما سما ز تغزل ستاره باران شد ز شوق شوق گریبان درید مرغ دلم قدم قدم به تو نزدیک و بیرون از خود شد ز ذره ذره تعلق برید مرغ دلم ز باده بادۀ وصلت تنش به آتش شد که قطره قطره می ات، سر کشید مرغ دلم خروش و جوش جهانِ عدم فسرد تنش به سایه سایۀ در تو آرمید مرغ دلم به لرزه لرزه به زیر لبش ترانه سرود نفس نفس به فراقت طپید مرغ دلم به موج موج خروشان بیکران «واهِب» گهر گهر شده، شد ناپدید مرغ دلم مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us