څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
غم وحشت تا که نرستی از خودت راحت دل ندیده ئی تا که نجستی چون سپند در دل شعله مانده ئی عالم هستی ئی عدم جزء غم وحشتت نداد تا که به پای تن روی بار ستم کشیده ئی حسرت شاهی میبرم دشت و دیار عشق را زانکه ز گرد دامنش تا به خدا رسیده ئی هر گلی در چمن شگفت الفت باغ دیده شد لیک دُکان دل دهد رنگی که تو ندیده ئی وحشت دل کجا رود تا تو نبندی چشم سر شبپره را مگر به شب دیدۀ وا ندیده ئی شیشه که تا گهر شود بسته به موج ساحل است گوهر سفته را مگر بر سر آب دیده یی؟ مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us