څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ای مه ز غم تو چون تپد دل از طاقت من برون تپد دل از مکر و فریب هر نگاهت غرق است و میان خون تپد دل دوشینه شبم چه گفتی با وی کز لطف چنین حَنون تپد دل در حسرت دیدنت چو ماهی از آب جدا برون تپد دل بنگر به دلم بیا تو «واهب» کز قدرت خود فزون تپد دل 02-02-2009 اسم شعر (تپد دل) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us