څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ای که در ساغر ما شهد فنا ریخته ئی آب کوثر به سر دست دعا ریخته ئی بزم عشاق زخون رگ ما میجوشد تا که در سینۀ ما آب بقا ریخته ئی از صبا دانۀ استاره به پای شمع ریخت من ندانم که ز آفاق چها ریخته ئی چشم آلوده به خوابم شده آیینۀ دل سرمه بر دیدۀ روشن ز کجا ریخته ئی بی نیاز است دلم تا که رسیده ست به تو زانکه بر لانه اش این بال هما ریخته ئی بخیۀ زخم دلم باز شد از موجۀ خون ای بلا بر دل من این چی بلا ریخته ئی فارغ از وسوسۀ ضرب شتابست «واهب» کز ازل بر دل او داب رضا ریخته ئیLast Update: February 6, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us