څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
از بهردیدن تو به چشمم نظر کم است در وصف تو کلام مرا شعر تر کم است سر تا به پای عشقم و دانم که این بها ریزم به پیش پای تو چون موی سر کم است ابحار را اگر سر انگشت تر کنم خوانم کتاب وصف تو پا تا به سر، کم است چون درد دوری تو نویسم شب فراق تا آخر معامله نور قمر کم است افتاده ام ز پا و براهت نشسته ام عمر مرا رسای بلند کمر کم است فریاد میکنم که ز جان خواهمت ولی جا در فلک به گفتن همچون خبر کم است «واهِب» ز عمر خویش ندیده ست حاصلی دلدار را ز وادی قلبش گذر کم است 02-07-2011 اسم شعر (تنگی فضاء) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us