څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آزادی مرگ مرا بگذار تا در فرش گِل آلود این زندان به زیر نوری کز این باد رَو بر شانه می تابد بگویم هستی را بدرود مرا بگذار تا آزاد گیرم دامن مرگم مرا دیوار این زندان هزاران بار بهتر می رسد در چشم از آن زندان «آزادی» از آن زندان بی دیوار مرا این ظلمت زندان خوشتر آید از آن نور کز برقش دهم از دست بینائی مرا خاموش بودن به ز صحبت با زبان غیر مرا زنجیر پولادین؛ به در دست و در پایم از آن بی دستی ئی با دست وزآن بی پائی ئی با پا در آن غمگین سرا؛ بیدادگاه ؛ کشتار گاه حُر در آن سنگسارگاه حرمت انسان تمام هستی ام مجروح و خونین شد مرا مردن درین جا جشن آزادیست هزاران بار بهتر بهتر از آن آشیان زر مرا طوطی مساز، یک طوطی در بند رنگین بال، خوش صحبت بمان با خود بگویم با خودم از خود بگویم خویش را در خود بجویم با زبان خود بگویم مرگ را از آن خود سازم مرا حق ده حق آزادی مردن مرا بگذار رها گردم از بند اسارت ها مرا بگذار تا میرم روی فرش این زندان گور آسا فرش سرد و گِل آلوده ای این کوتۀ تاریک مرا حق ده حق مردن حق آذادی مرگم 14-جولای -2009 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us