څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ای نهان از دیده در تن روح سبحانی مرا چون نفس در هر سلول جان نمایانی مرا میدمد عشقت به جانم گرمی و سوز و گداز همچو موج خون در رگها به جولانی مرا سیر آرام نگاهم می جَهَد در لحظه ها در نظر ها صورت پیدا و پنهانی مرا رفته ئی از دیده و اما به دل داری مکان دشمن جانی و از جان بیشتر جانی مرا برده ئی دل را به صد تیر جفا بیرون، ولی در خراب آباد جان هم شاه و سلطانی مرا کی توان از یاد بردن فکر و سودای ترا در تن بیجان من تو لوح و فرمانی مرا «واهِبا» از همتت خُرسند میگردد دلم رهنما و واعظ و ناصح و خاقانی مرا 13-09-2011 اسم شعر (خراب آباد دل) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us