څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آفریدگار ای بر دلم نشسته چی خوش آرمیده ئی عشقت به جانم همچو خدا آفریده ئی آئینۀ حباب مرا میکشد ببر از رنگ بیخودی که به جانم چکیده ئی ای آفتاب در نظرم جلوه ای مدار کز خاک پای دلبر من سر کشیده ئی ای بی نیاز آئینه گشتم ز جلوه ات برگو که از چی عالمی بر من رسیده ئی ای شأن نام، گم شدی در گوشۀ عدم وی نور دیده چی ز نظر ها رمیده ئی دیگر ترا ، ترا و مرا من نگفته اند تا روح خویش در تن و جانم دمیده ئی «واهِب» ترا به بزم نکویان نیاز نیست تا چون کمان به سجدۀ پایش خمیده ئی 19-01-2011 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us