څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
آرزوی دل دلم خواهد ترا همچون نفس در سینه پیچانم ترا از چشم هر کس چینم و بر دیده بنشانم دلم خواهد که از هر گل بچینم رنگ و بویش را به روی جسم تو پاشیده وآنگه در برت خوانم دلم خواهد صدف باشم اندر بیکران عشق ترا در بر کشم ای جوهر و لوءلوء و مرجانم دلم خواهد که از هر سُر که جوشد در نوای ساز نوای عشق بردارم به گوشت نغمه ها خوانم دلم خواهد به جای حرف حرف هر کتاب عشق نویسم نامت و بر عاشقان عشق بر خوانم دلم خواهد که مخفی بنگرم بر روی نیکویت ولی غلطانم از ناز ادب چون آئی، مژگانم دلم خواهد که هر شب بخت من با من کند یاری که چون پروانه جان در حسرت وصل تو بستانم دلم خواهد که هر شب جای مه در آسمان دل ترا مهتاب سازم کز هلالت شمع روشانم دلم خواهد که پنهانت کنم در هر نگاه خود که چون تنها شدم جایت نگاهم را خدا دانم دلم خواهد به پایت سر نهم دی گفت این «واهِب» که تو هستی خدای عشق من ای مالک جانم 29-09-2010 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us