څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
شکست عقل برای دیدنت در چشم من رسم نظر بشکست صدا فریاد شد اندر سکوت و در اثر بشکست ترا تا میرسم در هر قدم آئینه می بینم که از نورت شهاب شمس در گرد قمر بشکست ترا ناباوری ها در تن شب کرده بود پنهان کنون از باورم شب پیش پائی سایه سر بشکست شدم از واژه خالی تا ترا در خویشتن دیدم که چشم حیرت آمد گفتنی را با بصر بشکست همائی جلوۀ تو می کشاند تا به افلاکم رسیدم تا به تو این قامت تن را کمر بشکست نگین دیدۀ بیرنگِ باز عشق را نازم که مرغ رنگ رنگین هوس را بال و پر بشکست چکید از پشت ابرعقل جوهر دانۀ ازعشق صفائی شیشه سنگ خاره را زیر و زبر بشکست زعشق ماهرویان جهان افسرده شد «واهِب» تنش از عشق رویت جان گرفت و خود به بربشکست مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us