څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
اشعۀ امید نمیدانم چی گویم روی تو مهتاب یا خورشید که نوردیده ام برچید و روی حسن تو تابید چراغ طلعت تو بر همه آفاق نور افشان شب از خجلت نهان شد در حجاب و چهره اش پوشید خیال زنده در هر گوشه فارغ گشت از فردوس دمی که هر نگاهت اشعۀ امید را پاشید خطا گفتم اگر گفتم که دردت سوخت جانم را شکیبایی رمید از جان و بیتابی به من بالید ندارم آرزوی صورت خوبان زیبا رُو که لطف دیدن هر خوبرو از این نظر افتید چه عالم بود یارب آندمی که آمدی پیشم نگاهم غرق اشک و دل میان سینه ام لرزید سر از پا گم نمودم آسمان پرواز کرد از سر زمین بیتاب شد در زیر پایم ریزه شد پاشید گرفتم دست «واهِب» تا نجاتی آید حالم را ز بیهوشی ز دستم رفت برخاک درت غلطید 01-09-2011 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us