څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
گنج گمان تو ای سپیده نمی گنجی در گمان مرا توئی به ظلمت جان و دل ارمغان مرا به چاه فکرت و اندیشه های تاریکم تو نور روشنی بر دیدۀ نهان مرا مرا که سر به ستایش به پای خوبان بود شدی تو تیشۀ ابراهیم زمان مرا ستاره چیدم و بر روی دیده پاشیدم که تا قدم نهی بر آسمان جان مرا اگر به نور تو روشن نمی شد این دل من نگاه دیگری میدید بگو، چه سان مرا توئی به جان و دلم مالک و نشسته به دل که از توان تو باشد چو تو توان مرا نبود آگه ز آئینه دار دل «واهِب» نوید نور سحر گشتی ناگهان مرا مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us