څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
از شوق لبت باده به گفتار آمد وز خندۀ تو گل ز بر خار آمد شد زنده سحر ز روی فرزانۀ تو وز جلوۀ تو خنده با گلزار آمد لب تشنه و دل خسته نشستم به رهت تا لطف حضورت به من زار آمد ای وای که از لذت وصلت مُردم سر تا قدمم لرزه به یک بار آمد بیرون نرود لحظه ای از خاطر من یادی که ز تو دلبر عیار آمد دیگر نتوان کرد علاج عشقت کز جلوه ات ای شوخ ستمگار آمد «واهِب» که نداشت هیچ امید وصلت از آمدنت امید دیدار آمد 21-09-2010 اسم شعر (حضور دلبر) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us