څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بندۀ حسن هر نفسم نفس شدی، از نفست زنده شدم بغض گره خوردۀ کز خندۀ تو خنده شدم تهمتی بستی که منم شعلۀ بیدار حرم شعله نیم گِرد تو پروانۀ پر کنده شدم گفتی که هوشیارم و در عشق تو دیوانه نیم رفتم و دیوانه شدم حسن ترا بنده شدم گفتی مرا، آ به درم، بیخودم از این خبرت بیخبر از عاقبت کار رواننده شدم تا که تو تابیدی به من، نورِ مرا سایه نمود سایه بودم شعله شدم شمس فروزنده شدم مظهر خوشبختی ای این کلبۀ ویرانه شدی من ز ورود قدمت باز و برازنده شدم بیرونم از شهر تو «واهب» نتواند بکند زانکه درین محوطه من ساکن و باشنده شدم 09-09-2009 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us