څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
تو بمان تا که بمانم چشم نم قلب حزین جان شوریده، لب خشک و خموش کافی نیست بعد چند لحظہ ز چشمان مہ رخسار ترا می قاپند سایہ ها گم شده و آئینۂ حیرت تصویر، بجا میماند دیگراز دیدۂ نمناک فلک میبارد دانۂ انجم شب چون باران بر سر خار و خس خشکیده در نیستان ز خود خستہ و بشکستہ امید دیو تنہایی من باز هموار کند چادر غمناک خودش وقت، کوچیده رود نرم و خموش و ساکت مانَد اینجا فقط آن ساعت غم ساعت ترک مدارات ساعت ختم ملاقات ساعت ترک جہان هستی ساعت دوری زجان من درین شام دقایق پیچ در چادر فرقت جز خودم رفتہ بہ گودال جدایی نیست همرازی کنارم تک و تنہا ز پی ات دیدۂ من راه کشیده ********** ای دلم ای دل آواره و بشکستۂ من جز تن همچو حباب، هیچ ندارم بہ بساط تو کجا خواهی رفت آتش کورۀ تنہایی چیسان سازی خموش؟ زود یا دیر دگر ہیچ کسی با تو نیست ای شکیبا تو بیا لحظۂ چند ریز خونت به رهش، جای اشک ای تو پروانۂ صبح سحری نشتر تیز افقہا بر دست چشم آلوده به خواب همہ را ھمچو زخمی به تنم باز مکن بگذار ماه شبم جا ماند تا که هر کشتۂ درماندۀ تنہایی شب درد واماندگی از یاد برد بہر آشنایی فردا بہ ملاقات مہ، اصرار کند مرو ای مایۂ آرامش جان ای تو ارباب سکوت ای سفیر همہ آماج جنون بنشین لحظۂ با من به کنار بنشین تا کہ بمانم تو بمان تا کہ بمانم تو بمان تا کہ بمانم 220-02-2009 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us