څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
گلستان فنا درب خواهش بسته کردم درب جانان باز شد قطرۀ حسرت به بیرون تاخت بحر ناز شد از ازل انجام کلفت دیده بود عیشم ولی وقتی من مینا شدم آن ساغرم همراز شد تا که هر دو عالمم در دیده شد رنگین کمان تابش بیرنگی را رنگ صفا آغاز شد عشق در بند حجاب عشوۀ خوبان نهان اسپ مجنون بر در لیلا به تاخت و تاز شد کلبۀ دل در محیط خودستائی تنگ بود دشت هستی گشت زان عشقی که پای انداز شد «واهِبا» این مژدۀ آمد از گلستان فنا کین شرار نامه جولانی زد و گلباز شد مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us