څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بلای چشم درین خلوت سرای من، حضورت شد خدای من رباب و چنگ و دف رقصید از شور صدای من به جانت کز غم و دردم دریدم پرده تا بینی که الطافت چه خوش تیماردرد است و دوای من ازین خوشتر مرا ناید که شمع بزم من باشی بسوزم رقص رقصان دورت ای نورالقای من عبادت گاه من خاک درت شد در مقام دل نمی لغزد به طرف کعبه و بتخانه پای من ندارم دست از دامان تو ای دوست تا محشر اگر آزار جانت میشوم، بخشا خطای من ترا در پیش چشمم مینشانم ای خدای عشق که تو آغاز من بودی و هستی انتهای من دلم بیرون شد از تن تا نظر کردی به چشم من فدای چشم تو«واهِب» که چشمت شد بلای من 22-09-2010 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us