څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
نور حقیقت سایه درخون بنشست تا سحری پیدا شـد رمز آئینه ز تاج قمری پیدا شد مرغ دل در قفس مکر پری رویان بود چون نگاهش به خود افتاد، دری پیدا شد نازم این مردمک دیدۀ تن را که زمن رفت و گم گشت و به شکل بصری پیدا شد گردبادی که مرا رقص کنان بـرد به عرش از غبارم به هـوا چشم تری پیدا شد بیخودی داد سراغ رهِ جولانگه یار خاک پا گشتم و راه سفری پیدا شد چشم حیرت ز پی قطرۀ رنگین عدم مژه بر هم زد و بحر نظری پیـدا شد آه بر خاست زدل در پی تاراج الم ناله زد آتش پنهان شـرری پیدا شـد «واهِبا» غفلت من قاتل عشقش شـده بود تا که رفتم ز خود از خود خبری پیدا شد مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us