څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
فقر هر کسی جرعۀ نوشید ز پیمانۀ فقر مست الطاف ازل گشت ز خُمخانۀ فقر ارج والا نه گذارد به شهنشاه جهان هر که پوشید به تن جامۀ شاهانۀ فقر غرق دریائی محبت نتواند گشتن آنکه ناورد به کف گوهر یکدانۀ فقر منگر از چشم حقارت به فقیران شاهد گنج بی رنج نهان است به ویرانۀ فقر هرزه گوئی مکن ای طالب دنیای عدم به بهای دو جهان پا زده دیوانۀ فقر ز ریاء از چه به سر دعوی منبر داری بکن از صدق کمی خدمت شاهانۀ فقر دیگر از برزخ رنگین جهان رخت ببست «واهِب» آندم که نهاد پا به در خانۀ فقر مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us