څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
تا عکس رویت افتاد در آب پاره پاره از شرمِ داغ رو شد مهتاب پاره پاره خوابم ربود یادت ای جان جان جانان کن با کمان ابرو ، محراب پاره پاره در مردمک نشستی ساکن شدی به جانم از شدت عِتابت شد تاب پاره پاره امشب دلم نخوابد از لذت وصالت از تیغ وصلت تو، شد خواب پاره پاره تا میگساری آموخت چشمت به می فروشان شرمید آب و گردید شرّاب پاره پاره از چهار سو نگاهت آئینه دار دل شد راه فرار بگزید سراب پاره پاره «واهِب» ز خود برون آ، در بیخودی قدم نه کز پردۀ تنت شد نایاب پاره پاره 08-09-2009 اسم شعر( پاره پاره) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us