څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
اختیار صبر ای جهانم ، جانم و جانان من ای صفای دیدۀ حیران من میرود با شور طوفان زاء پی ات اشک حسرت از سر مژگان من سرخی داغ شفق در آسمان مینماید زخم بی درمان من اشک غم میبارد از چشم سما بسکه می بیند غم پنهان من نا توانم نیست از بیچارگی اختیار صبر در فرمان من موج مینالد غُران در پیچ و تاب از جنون عشق و از طغیان من واهِبا» دیگر مگو کین پند تو کفر مطلق میکند ایمان من 03-03-2008 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us