څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
هنوز بوی تو بنشسته روی پیرهنم هنوز داغی که از بوسه دادی روی تنم هنوز زمزمۀ عشق تو نوازد گوش هنوز با رگ جان نغمه هایِ عشق زنم هنوز گرمی آغوش داغ سوزانت به شعلۀ هوسش پاره میکند بدنم هنوز خنجر مژگان چو لشکر دشمن یکی یکی ز نِگه میخزَد به عمق تنم هنوز نشه ام از مستیِ لبش «واهب» نرفته از سرم و مستِ دُرد دینه منم 06-08-2010 اسم شعر (دردِ دینه) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us