څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ماهِ منیر از هجر رسد تا دم افلاک نفیرم وز حسرت دیدار، شوم خاک و بمیرم از غفلت صیاد ندارم گله بسیار کز خاطر او رفته و در دام اسیرم در حسرت آنم که شبی خانۀ قلبم پُر گردد از آن روشنی ئی ماه منیرم روزی اگر او راه دهد بر سر کویش فردوس چه باشد که از و نام بگیرم رنجیده ز من کز گنۀ خویش ندانم ناکرده خطایم، بگو بیداد مَگیرم «واهِب» به سر کوی صنم جان بسپارم اما تو مپندار کز و دست بگیرم مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us