څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
من ترا از عشق پیدا کرده ام زندگی را در تو معنا کرده ام از سرم تا پای در من میدمی ای که در اسرار تو جا کرده ام دیگرم نقشی نیابی در نظر تا که حسن تو تماشا کرده ام خاک پای تو به مژگانم نشست کز غبارش دیده دریا کرده ام می فزاید تشنگی را آب شور هر قدر وصلت تمنا کرده ام آنقدر خون ریختم از دیده ام کز عطش هامون مینا کرده ام «واهِبا» دنیا مدان ماوای من عمرها شد ترک دنیا کرده ام 08-07-2011 اسم شعر (ترک دنیا) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us