څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دیوان رابعه بلخی

شمار اشعار موجود، به [9] پارچه میرسد. دانشنامه افغان برای تدوین مکمل دیوان رابعه بلخی، نیازمند به ھمکاریھاری بیشتر شما، میباشدآ

ا

ب

  1. خبر دهند که بارید بر سر ایوب   (مثنوی٬ از پارچه ها)

ت

  1. ز بس گل که در باغ مأوی گرفت   (غزل٬ از پارچه ها)

ة

ث

ج

چ

ح

خ

څ

ځ

د

  1. دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد   (قطعه٬ از پارچه ها)
  2. عشق او باز اندر آوردم به بند   (غزل٬ از پارچه ها)

ذ

ر

  1. الا ای باد شبگیری پیام من به دلبر بر   (غزل٬ از پارچه ها)

ړ

ز

ژ

ږ

س

ش

ښ

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

  1. ترک از درم درآمد، خندانک   (قطعه٬ از پارچه ها)

ګ

گ

ل

  1. کاشک تنم باز یافتی خبر دل   (قطعه٬ از پارچه ها)
  2. مرا به عشق همی متهم کنی به حیل   (قطعه٬ از پارچه ها)

م

ن

  1. الا ای باد شبگیری گذرکن   (مثنوی٬ از پارچه ها)

ڼ

و

ه

ی

ئ

ې

ي

ۍ

ء| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us