څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دیوان احمد محمود امپراطور

شمار اشعار موجود، به [6] پارچه میرسد. دانشنامه افغان برای تدوین مکمل دیوان احمد محمود امپراطور، نیازمند به ھمکاریھاری بیشتر شما، میباشدآ

ا

ب

ت

  1. [121]- جهــــــــد کن ای هموطن وامانده گی در کار نیست   (مخمس٬ از دیوان)

ة

ث

ج

چ

ح

خ

څ

ځ

د

  1. [119]- اینجــا بهــــار جلوه نما شد نشد نشد   (غزل٬ از دیوان)
  2. [118]- اینجا دلـــــم گرفتـــــه و دلــگیر می زنند   (غزل٬ از دیوان)
  3. [120]- نیک و بــــدی جهــان عمـل و طرح نو کند   (غزل٬ از دیوان)

ذ

ر

ړ

ز

ژ

ږ

س

  1. [115]- ز هـــوس پــــــا بــریده ام که مپرس   (مخمس٬ از دیوان)

ش

ښ

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

ګ

گ

ل

م

ن

ڼ

و

ه

ی

  1. [117]- به اقلیـــــــم عشقــــم چرا پا زدی   (غزل٬ از دیوان)

ئ

ې

ي

ۍ

ء| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us