څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

امیر محمد


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
استاد امیر محمد
Ustad Amir Mohammad
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
امیر محمد توري به شي ستوري
توری به شی ستوری
د ښوني او رزوزني نړیوال ریفورمونه او د افغانستان راتلونکې ښوونیز نظام
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ مومند
☼ میړنئ وزیر محمداکبرخان
☼ اعليحضرت شاه امان الله غازي
☼ د ګندمک تړون
☼ د لوی افغانستان د معاصر تاریخ مشران
☼ پټه خزانه
☼ مرحوم استاد امیرمحمد
☼ فلسفه بنیان اندیشی
☼ جنایت و جهالت درحبیب‌الله کلکانی
☼ دیورند؛ خط فرضی یا سرحد رسمی
☼ استاد قاسم
☼ د مستوفي حبیب الله خان مایار وردګ یوه ملي او تاریخي مرکه
☼ سرنوشت آخرین امیر بخارا و روابط کشورش با افغانستان
☼ قنبر بچه عبدل
☼ صفاریان (٢۴٧-٣٩٣هجری)
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ غوریان (۴۰- ۶۱٢هجری)
☼ خروج چنگیز و شکست آخرین خوارزمشاه ( ۶۱۶ – ۶۴۰ هجری )
☼ آل کرت و امرای افغانی در عصر چنگیزیان (۶۰۰ - ۷۸۳ هجری )
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)
☼ علامه محمود طرزی ونقش او در جنبش مشروطیت واستقلال افغان
☼ اوغان؟

Last Update: September 21, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us