څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

احمد یاسین فرخاري


رده بندی ( ادبیات )
شغل : Profession :
پژوهشگر و مترجم
Poet, Author, Researcher
متولد : Born :
--1962
فرخار ولايت تخار، افغانستان
Farkhar, Takhaar, Afghanistan
دین : Religion :
اسلام
Islam
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari
قوم و قبیله : Tribe & Clan :
تاجک
Tajik
کارهای مهم : Major works :
 • ☼- استاد دانشکدة زبان وادبیات دانشگاه کابل
 • ☼-  استاد زبان و ادبیات دانشگاه ساینس و تکنولوژی
 • ☼-  استاد دانشکدة ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه دعوت و جهاد
 • ☼-  معاون ریاست تشریفات وزارت امورخارجه
 • ☼-  رئیس انجمن هنر و ادبیات افغانستان
 • ☼-  مترجم سازمان امداد بین الملل
 • ☼-  مشاور انکشاف نصاب تعلیمی و متخصص تألیف کتب درسی وزارت معارف
 • ☼-  سردبیر ماهنامة بنیان
 • ☼-  سردبیر ماهنامة فرهنگ
 • ☼-  معاون مدیر مسؤول مجلة انسجام
 • ☼-  خبرنگار روزنامة انیس
 • ☼-  مدیر عمومی تصنیف و کتلاک کتابخانة دانشگاه ساینس و تکنولوژی
 • ☼-  معلم مدرسة تخارستان کندز
 • ☼-  پرودیوسر برنامه های ادبی رادیو تلویزیون کندز  منابع :

استاد احمد یاسین فرخاری شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم افغان مقیم کانادا، در زمستان سال۱۳۴۰ هجری خورشیدی، درشهرفرخار ولايت تخارديده به جهان گشوده. در سال۱۳۶۴ از دانشگاه کابل گواهینامهٔ لیسانس خویش را در رشتهٔ زبان و ادبيات عربي و دو گواهینامهٔ ماستری دیگر را در رشته های ژورنالیزم و زبان وادبیات فارسی، درسالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ هجری خورشیدی، از دانشگاههای خارج کشور به دست آورده است. مدت چهارده سال در دانشگاهٔ كابل، دانشگاهٔ دعوت و دانشگاهٔ ساينس و تكنولوژي ( وابسته به Muslim World League ) به تدريس زبان و ادبيات عربي، ادبیات دری ، ژورناليزم و مضاميني ، چون عروض و قافيه ، فنون ادبي ، ادبيات تطبيقي ، سبك شناسي ، تيوريهاي ادبي ، ادبيات جهان ، اصول شعر و تصويرپردازي ادبي و . . . پرداخته است. سالهاي چندی درمؤسسات ونهادهای بين المللي به حيث مترجم متون ادبي، خبرنگار، عضو هیأت تحریر ومديرمسؤول برخي ازمجلات دری وعربی كارکرده است. سالهاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادي دوباره به کابل رفته و در تألیف کتب درسی سیستم جدید معارف، با ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان همکاری داشته است. فرخاری درجریان حیات علمی خویش یک مدال طلا، چهار تقدیرنامهٔ درجه اول و دوم ازسیمینارهای بین المللی، دوجایزهٔ اول ودوم ادبی از وزارت اطلاعات وکلتور افغانستان و جایزه ی دوم بین المللی ادبیات را ازسوی ( انجمن بین المللی ادبیات اسلامی) به دست آورده است. فرخاری با شش زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی، اردو، دری و پشتو آشنایی داشته و درآثار تحقیقی خود ازمنابع این زبانها استفاده به عمل می آورد. وی تاکنون برعلاوه ی نوشتن ۲۵ جلد کتاب در موضوعات مختلف، دهها مصاحبه وگفت و شنود با جراید، مجلات، رادیوها وتلویزیونهای داخلی وخارجی انجام داده وبیشتر ازپنجاه نوشته و مقاله ی علمی، تحقیقی، ادبی و... او در نشریه های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

English:
Ahmad Yaseen Farkhari a poet, author, researcher, and translator from Afghanistan who currently resides in Canada was born in the winter of 1962 in the city of Farkhar of the Takhar province, Afghanistan. ► In 1985 he earned his B.A. degree in the field of Arabic language and literature from Kabul University. Furthermore, he earned two master’s degrees from universities abroad in journalism and Persian language & literature in 1990 and 1994. ► For a period of 14 years he taught Arabic language, Persian-Dari language and literature, journalism, and other subjects such as poetry science, literary arts, comparative literature, world literature, stylistics, literature theories, the principles of poetry and literature imagery, etc., at Kabul University, Dawat University, and University of Science and Technology. ► For several years he worked as a translator of literary texts for international institutions, a journalist and a member of the Board of Managers responsible for Dari and Arabic magazines. ► In 2008 trough 2010 he returned to Kabul and assisted the Afghan Ministry of Education’s curriculum development department through writing textbooks for the new educational system. ► Over the span of his academic career, Farkhari has earned a gold medal, four First and Second degree awards from international seminars, two first and second degree literary awards from Afghanistan’s Ministry of Information and Culture, and was awarded second degree for international literature by the International Association of Literature. ► Farkhari has knowledge of six languages (Arabic, Urdu, English, French, Persian-Dari and Pashto), and uses these resources in his research works. ► In addition to the 25 books he has authored with a variety of literary articles, he has had dozens of interviews and talks with newspapers, magazines, as well as domestic and foreign radio stations and television networks. Furthermore, over fifty of his academic, research and literary articles and essays have been published in local and international publications.

مواد مرتبط
احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري احمد یاسین فرخاري ارکان٬ عناصر و آرایه های شعرنو
فارسی یا دری
☼ تأثیر زبان و ادبیات دری بر زبان و ادبیات عربی
☼ پیوند شعر و موسیقی

Last Update: February 1, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us