څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمجد مجدود سنائی غزنوی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
سنائی
متولد : Born :
1080
افغانستان، غزنی
متوفی : Died:
1150
 
     منابع :

ابوالمجد مجدود بن‌ آدم‌ موسوم‌ به‌ سنایی‌ غزنوی‌ از شعرای‌ معروف‌ قرون‌ پنجم‌ وششم‌ هجری‌ در سال‌ 473 ه.ق‌ در شهر غزنین‌ به‌ دنیا آمد. وی‌ در آغاز جوانی‌ شاعری‌ درباری‌ مسعود ابن‌ ابراهیم‌ غزنوی‌ و بهرام‌ شاه‌ ابن‌ مسعود بود، ولی‌ پس‌ از سفر به‌ خراسان‌ و اقامت‌ چند ساله‌ در این‌ جا‌ و ملاقات‌ با مشایخ‌ تصوف‌ تغییری‌ اساسی‌ در روحیات‌ و اخلاقیات‌ او ایجاد شد و در نهایت‌ به‌ زهد و انزوا و تأمل‌ در حقایق‌ عرفانی‌ روی‌ آورد. از این‌ زمان‌ شخصیت‌ حقیقی‌ این‌ شاعر بزرگ‌ آشكار گشت‌ و به‌ سرودن‌ قصایدمعروف‌ خود در زهد و عرفان‌ و وعظ و ایجاد منظومه‌ های‌ مشهور پرداخت‌. سنایی‌ در طریقت‌ و سیر و سلوك‌ مرید مولانا جلال‌ الدین‌ بلخی با وجود كمال‌ فضل‌ ،خود را از متابعان‌ و پیروان‌ او دانسته‌ است‌.وی‌ یكی‌ از بزرگترین‌ شاعران‌ افغانستان‌ و معروف‌ ترین‌ شاعر صوفی‌ و بنیانگذار این‌ فن‌ به شمارمی‌ رود كه‌ در سبك‌ شعر دری‌ و ایجاد تنوع‌ و تجدد در آن‌ نقش‌ بسزایی‌ ایفا نموده‌ است‌. سنایی‌ پس‌ از بازگشت‌ از سفر مكه‌ مدتی‌ در بلخ‌ بسر برد واز آنجا به‌ سرخس‌ و مرو و نیشابور رفت‌. وی‌ در هر مكان‌ مدتی‌ به‌ سیر و سلوك‌ و عرفان‌ پرداخت‌ و سرانجام‌ درغزنین‌ در سال‌ 545 ه.ق‌ درگذشت‌. سنایی‌ در دوره‌ اول‌ فعالیت‌ های‌ ادبی‌ خویش‌ شاعری‌ مداح‌ بود، روش‌ شاعران‌ غزنوی خاصه‌ عنصری‌ و فرخی را تقلید می‌ كرد. در دوره‌ دوم‌ كه‌ دوره‌ تغییر حال‌ و تكامل‌ معنوی‌ او بود به‌ معارف‌ و حقایق‌ عرفانی‌ و حكمی‌ و اندیشه‌ های‌ دینی‌، زهد كه‌ با بیانی‌ شیوا و استوار ادا می‌ شد پرداخت‌ و در نوع‌ خود اولین‌ شاعر پس‌ از اسلام‌ بشمار می‌رود كه‌ حقایق‌ عرفانی‌ و معانی‌ تصوف‌ را در قالب‌ شعر به‌ كار برد. سنایی‌ برای‌ اثبات‌ مقاصد خود و اصطلاحات‌ وافر و علمی‌ از علوم‌ مختلف‌ زمان‌ كه‌ در همه‌ آنها صاحب‌ اطلاع‌ بوده‌ استفاده‌ كرده‌ است‌ و لذا بسیاری‌ از ابیات‌ او دشوار و محتاج‌ شرح‌ و تفسیراست‌. این‌ روش‌ كه‌ سنایی‌ در پیش‌ گرفت‌ مبدأ تحول‌ بزرگی‌ در شعر دری‌ شد و یكی‌ از علل‌ انصراف‌ شعر از امور ساده‌ و توضیحات‌ عادی‌ و توجه‌ شعرا به‌ مسایل‌ مشكل‌ وسرودن‌ قصاید طولانی‌ در زهد، خطابه‌، حكمت‌، عرفان‌ و اخلاق‌ از این‌ زمان‌ آغاز شد. از شعرای‌ معاصری‌ وی‌ مسعود سعد سلمان‌، عثمان‌ مختاری‌، سید حسن‌ غزنوی‌، معزی‌ انوری و سوزنی‌ را می‌ توان‌ نام‌ برد. آثار: - حدیقه‌ الحقیقه‌ و شریعه‌ الطریقه‌ - سیر العباد الی‌ المعاد - دیوان‌ قصاید و غزلیات‌ - عقل‌ نامه‌ - طریق‌ التحقیق‌ - تحریمه‌القلم‌ - مكاتیب‌ سنایی‌ - كارنامه‌ بلخ‌ - عشق‌ نامه‌ - سنایی‌ آباد

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
ابوالمجد مجدود سنائی غزنوی ابوالمجد مجدود سنائی غزنوی ابوالمجد مجدود سنائی غزنوی ديوان سنائی
درویشان چرخان
دیوان سنائی غزنوی
دیوان سنائی غزنوی
حکیم ابوالمجد مجدودسنائی
سنائی
پیام قاصد سنائی علیه الرحمه
معنی عشق نزد حکیم سنائی غزنوی
مجموعه چهار کتاب نایاب
رباعیات حکیم سنائی غزنوی
دیوان سنائی
دیوان
حدیقةالحقیقه
دیوان سنائی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ میراث فرهنگی
☼ مولانا و ایران
☼ اماکن تاریخی افغانستان
☼ ضرب کلیم
☼ بُعد فراموش شدۀ تمدن اسلامی
☼ مولانا، بزرگترين شاعر وعارف افغان
☼ گپ
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)

Last Update: October 24, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us